เป้าหมายหลัก

นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม เกิดความรู้สึกเชิงจำนวนสามารถหาวิธีการคิดที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน และยังเห็น ความสัมพันธ์ของที่มาของทศนิยมโดยการเชื่อมโยงเข้ากับเศษส่วนอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการคิด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างสมเหตุสมผล แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

Gallery

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น